Oznamy

NON-STOP Dispečing

Volajte na

036 2333 255 
0904 621 184
0904 621 183

Máte otázky? Kontaktujte Nás

Tel.: 036/6 223 621

siteplo@siteplo.sk

Profil spoločnosti

 

           Spoločnosť SI Teplo, s.r.o. , je výrobno-obchodná spoločnosť, zabezpečujúca výrobu a distribúciu tepla v meste Levice, ako aj dodávku tlakovo zosilnenej pitnej vody v niektorých častiach mesta Levice.

          SI Teplo, s.r.o. patrí do skupiny spoločností SLOVINTEGRA, ktorá zodpovedá za činnosti vymedzené predmetom podnikania v súlade s rozhodnutiami Predstavenstva (SLOVINTEGRA, a.s.).  Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.04.2010 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a je zapísaná v obchodnom registri SR okresného súdu Bratislava I. Odd.: Sro, vložka č. 65024/B. Spoločnosť má sídlo na adrese: Námestie E. M. Šoltésovej 14 , 934 01 Levice

Korešpondenčná adresa firmy: 

SI Teplo, s.r.o.

Námestie E. M. Šoltésovej 14

934 01 Levice

Dispečing:  UL.Zeppelina 7,  934 01, Levice (areál SLOVINTEGRA ENERGY) 

          Podnikateľskú činnosť výroby a dodávky tepla spoločnosť začala od 1.1.2011, keď získala všetky nevyhnutné oprávnenia na uvedené činnosti.